Strona główna > Dotacja

Poszukujemy

Dotacja WND-RPSL.03.02.00-24-0253/17-002

Masz pytania?
Sprawdź sekcję FAQ bądź skontaktuj się z naszym
Biurem Obsługi Klienta
Zadzwoń
(032) 453 01 04-06
Napisz od nas
Zadzwoń (032) 453 01 04-06

Dotacja

 W związku ze złożeniem wniosku o dotację nr WND-RPSL.03.02.00-24-0253/17-002 na „Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym i dywersyfikacja produktowa oferty dzięki wdrożeniu technologii bezpośredniego i pośredniego nanoszenia wysokojakościowych wielobarwnych nadruków na tekstylia z wykorzystaniem techniki cyfrowego druku natryskowego wodnymi tuszami termo-sublimacyjnymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III.Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP zapraszamy do składania ofert na zakup:

W dniu 18 lipca w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się sprostowanie do zapytań ofertowych nr 1-8 z dnia 12.07.2017 r. Do dokumentacji zapytań ofertowych& 1-8 dołączono pomocnicze tłumaczenia zapytania oraz załącznik w j. angielskim. W przypadku konfliktu wersji językowych, polska wersja językowa jest rozstrzygająca.

Niniejszym informujemy o wystąpieniu zmian w treści zapytań ofertowych nr 1-8 z dnia 12.07.2017. Zmiana dotyczy treści specyfikacji (zał. nr 1). W związku z powyższym, termin składania ofert wydłużono do 25.08.2017. Zaktualizowane zapytania ofertowe 1-8 z dnia 12.07.2017 r. z pomocniczymi tłumaczeniami, oraz z obowiązującymi formularzami ofertowymi znajdują się poniżej.

 


Maile z ofertami prosimy kierować na adres przetarg@flagi.pl

 

Grupa Faber
Zobacz, jak pracujemy

Poznaj etapy naszej pracy

Od momentu przygotowania projektów i doboru kolorów,
przez właściwy etap nadruku,
aż po zabiegi kończące proces produkcyjny.

pobierz